Tijdelijke huisvesting in tijden van woningnood

tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten hurentijdelijke huisvesting arbeidsmigranten huren

In tijden van personeelstekorten in verschillende sectoren zal veel behoefte zijn aan arbeidsmigranten. Nadeel is wel dat werkgevers pas met tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten huren kunnen voor bepaalde werkzaamheden. Dat is met name een probleem in landen waar weinig goede woonruimte beschikbaar is. Door onverwachte bevolkingsgroei of achterstallige huizenbouw kan het voorkomen dat er een woningtekort ontstaat, waar arbeidsmigranten – en daarmee bedrijven die gebruikmaken van de diensten van arbeidsmigranten – ook last van zullen krijgen. Het probleem zal voor bedrijven minder liggen bij de hoge woonlasten als gevolg van schaarste op de huizenmarkt, maar veel meer bij de beschikbaarheid van woningen.

tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten huren

Waardoor kan woningnood nog meer worden veroorzaakt?

Woningnood kan ook worden veroorzaakt door schaarste van bouwmaterialen. De achterstallige bouw van woningen voor bijvoorbeeld starters, gezinnen en ouderen is daarmee niet altijd een gevolg van nalatigheid van de verantwoordelijke bestuurders. Bouwmaterialen kunnen duurder worden als de transportkosten ervan hoger worden, of van het materiaal in kwestie minder beschikbaar wordt. Dat kan gebeuren als de grondstoffen die nodig zijn voor de vervaardiging van bouwmaterialen schaarser worden. Er kunnen moeilijkheden ontstaan met het winnen van de grondstoffen of er worden minder bronnen ontdekt dan er verdwijnen door ontginning. Ook crises m.b.t. tot gezondheid of conflicten tussen staten kunnen schaarste van bouwmaterialen veroorzaken.