Waar kan je terecht bij een depressie?

Psycholoog depressie

Veel mensen hebben last van sombere gevoelens, door bijvoorbeeld de Coronacrisis. Misschien zit jij ook niet helemaal lekker in je vel en voel je je ongehoord. Als deze gevoelens voor langere tijd aanhoudt, is het handig om met iemand in gesprek te gaan. Bij een psycholoog depressie kan je bijvoorbeeld terecht en kan je je gevoelens uiten. Dit zijn experts en kunnen zich goed inleven in jou, waardoor je het gevoel hebt alsof er echt naar jou geluisterd wordt. Met deze therapie word je binnen korte tijd geholpen om af te komen van je negatieve gevoelens, zodat je weer helemaal de oude wordt.

Psycholoog depressie

Zo verhelpt een psycholoog jouw depressie

Als je besluit om in therapie te gaan, dan wordt er speciaal een programma voor jou gemaakt om aan te werken. Je zult wekelijks langs komen om over je gevoelens te praten, zodat er een beeld is van wat er in je hoofd allemaal afspeelt. Er wordt speciaal gefocust op je psychische klachten, maar ook lichamelijke klachten door overspanning en stress. Daarmee wordt geprobeerd om je weer te kalmeren. Als je eenmaal verbetering maakt, kan je langzaam aan weer proberen om deel te nemen aan het gewone leven. Vaak kan dit binnen enkele maanden al gebeuren.